استفاده از App Locker (بخش اول) post thumbnail image

استفاده از App Locker (بخش اول)

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

با احتیاط از App Locker استفاده کنید!

از ویندوز 7 به بعد یک Policy جدید به نامApp Locker به وجود آمد که با کمک آن می‌توان استفاده از یک نرم افزار را برای کاربران در یک شبکه محدود کرد. شاید نرم افزارهایی در دستگاهUser وجود داشته باشند کهAdmin صلاح نداند که User از آن استفاده کند. با دنبال کردن مسیری که در این مقاله توضیح می‌دهیم، می‌توان از این قابلیت استفاده کرد.

مسیر زیر را دنبال کنید.

گزینه Packaged app Rules  برای نرم افزارهایی مانندOffice  می‌باشد که وقتی نصب می‌کنیم چندین نرم افزار در کنار هم نصب می‌شوند.

Script Rules  هم مربوط بهScript  نویسی است.

 گزینهWindows Installer Rules  در اینجا کارایی زیادی ندارد.

گزینهExecutable Rules  هم مربوط مربوط به فایل‌هایexe  یا همان فایل‌های اجرایی است. روی آن راست کلیک کرده و گزینه Create New Rule  را انتخاب می‌کنیم و Next  را می‌زنیم.

در اینجا Deny را انتخاب می‌کنیم و در قسمت پایین کابران یا گروه‌هایی که قرار است از نرم افزار مورد نظر استفاده نکنند را تعیین می‌کنیم.

در این قسمت File hash  عملیات  Hashing یا رمزنگاری را  انجام می‌دهد. به وسیله گزینه Path مسیر نرم افزار مربوطه را انتخاب می‌کنیم که بلاک شود. گزینهPublisher  هم بر اساس کمپانی سازنده نرم افزار را  بلاک  می‌کند. گزینهPublisher  را انتخاب می‌کنیم.

مسیر نرم افزار مربوطه را انتخاب می‌کنیم. برای مثال ما می‌خواهیم Windows Media Player  که موقع نصب ویندوز به طور خودکار نصب می شود را برای یک User بلاک کنیم.

ادامه مطلب را در مقاله استفاده از App Locker (بخش دوم)، بخوانید.

پست‌های مرتبط

راهکار های حل Event ID 37
گاهی اوقات کاربران سیستم های کامپیوتری با این مشکل مواجه می شوند که کامپیوتر آن ها در بعضی از اوقات ، در حین انجام فعالیت restart می گردد. با جستجو